آرایشگاه عروس

انتخاب آرایشگاه عروس بسته به سبک دلخواه عروس خانم معمولا به دو صورت آرایش کم یا اروپایی و آرایش زیاد یا خلیجی انجام میشود.که در هر شاخه افراد بخصوصی بصورت تخصصی مشغول بکار هستند.که انتخاب سبک آرایش توسط عروس خانم منجر به معرفی افراد خبره در آن سبک توسط تشریفات مجالس نوبهار خواهد بود.
در این صورت در زمان ورود عروس و داماد به تالار پذیرایی صرفه جویی و خستگی های ناشی از انتخاب آرایشگاه و گرفتن وقت قبلی نیز حذف می شود.
در مواردی حضور یک کمک آرایشگر همراه جهت حفظ و ترمیم آرایش عروس نیز اجتناب ناپذیر است.
نکته مهم دیگر که باز هم به آرایشگر و آرایشگاه عروسی مربوط می شود زمان دقیق ترخیص عروس میباشد تا با ساعت کاری آتلیه و عقد و … تداخل نداشته باشد.