افتتاحیه شرکت ها و موسسات

این مراسم بمناسبت افتتاح و راه اندازی یک مجموعه برگزار میشود. در مراسم افتتاحیه شرکت ها و موسسات معمولا از صاحبان شرکت ها و شاغلان در عرصه های مرتبط در کنار مسئولین و مقامات دعوت به عمل می آید. ممکن است که خانواده های آنها هم در جشن حضور داشته باشند. برگزاری باشکوه این مراسم می تواند در ایجاد دید مثبت نسبت به توانایی های یک شرکت در خاطر مدعوین نقش بارزی داشته باشد و لذا ممکن است از گل آرایی و دیزاین خاصی استفاده شده باشد ولی معمولا از افکت هایی مانند نورپردازی استفاده نمی شود. این مراسم می تواند زمینه ساز ایجاد پل های ارتباطی بین شرکت ها موسسات مرتبط به منظور تسهیل روابط مناسب باشد.

امروزه این رسم در بسیاری از کشورها بصورت رسمی، برگزار می شود و به همین جهت این مراسم هم تشریفات خودش را دارد:

1- آماده سازی محل افتتاحیه و نصب روبان رنگی جهت بریده شدن

2- حضور مدعوین، مهمان ها، کارکنان و مسئولین

3- سخنرانی کوتاه مدیر یا مسئول افتتاحیه شرکت یا سازمان

4- بریدن روبان جهت افتتاحیه

5- سخنرانی اصلی مدیر شرکت یا سازمان و سپس پذیرایی از افراد شرکت کننده

تقریبا در بسیاری از کشورها روال اصلی این مراسم طبق مراحل بالا است و در برخی کشورها یا برخی نقاط ممکن است با کمی تفاوت اجرا شود.