تشریفات سفارتخانه ها

اجرای مراسم برای سفارتخانه مستلزم داشتن افراد مناسبی است که با زبان آن کشور و یا زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند .این نوع تشریفات، با سایر خدمات مجالس فرق زیادی دارد. پایبندی به اصول و اخلاق می تواند در ایجاد حس اعتماد و صمیمیت بین طرفین موثر باشد و زمینه ساز تقویت و گسترش روابط مابین طرفین شود که باعث رونق اقتصادی در کشور و همچنین نشان دهنده اصالت فرهنگی یک کشور می باشد.

برخی از آداب تشریفات سفارتخانه ها تا حدودی مشابه مراسم و تشریفات دیگر است (مثلا بازگشایی یا افتتاح سفارت از بعضی جهات شبیه افتتاحیه شرکت ها و موسسات است) و یا ممکن استپذیرایی خاصی صورت بگیرد و یا اصلا مراسم در باغ سفارت برگزار شود.