سفره خانه

استفاده از چای و قلیان  به سبک سنتی معمولا سفره خانه تلقی میشود. و می تواند مدرن، سنتی و یا مراکشی باشد. سفره خانه بیشتر به منظور ایجاد فضایی متمایز از سر و صدای جشن ، برای استفاده سالمندان نیز مورد استفاده است.

سفره خانه سنتی

سفره خانه مراکشی