سفره عقد

سفره عقد اولین رکن ازدواج در تشریفات عروسی است که از زمان های دور تا به امروز مرسوم بوده وبه عنوان اولین قدم در اجرای مراسم عروسی حائز اهمیت می باشد.سفره عقد جایی است که عروس و داماد بر سر آن می نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می دهند.هر یک از ارکان سفره عقد بمنظور خاصی درون سفره قرار گرفته اند که هر یک دارای معانی خاصی از جهان هستی است که بصورت سمبلیک داخل سفره قرارداده میشوند.معمولا جهت سفره عقد رو به قبله انداخته شده و زمان اجرای آن ، قبل از غروب آفتاب باید انجام شود.بر اساس رسوم قدیمی اجرای مراسم عقد برای هر عروس و داماد باید در آینه و شمعدان مختص خود انجام شده و حتی الامکان بر روی سطح زمین سفره انداخته شود.

اجزای سفره عقد

اگر می خواهید بدانید وسایل سفره عقد چیست باید بگوییم سفره عقد نیز همانند سفره هفت سین یکسری محتویات دارد که باید براساس آداب و سنت مخصوص آن چیده شود….لوازمی چون:

گردو، بادام، فندق، خونچه نان و اسپند، نقل، تخم‌مرغ و البته كلام الله مجید و آینه و شمعدان و..