فینگر فود

فینگر فود یا همان غذای بند انگشتی در واقع یک تکه غذای کوچک به اندازه بند انگشت است که با استفاده از آن معمولا قبل از سرو شام به عنوان پذیرایی عصرانه از آن استفاده می شود. ‎فینگر فود یا غذای انگشتی می تواند در کنار میوه و شیرینی، غذای عروسی، دسر، نوشیدنی و … جز خوراکی های پذیرایی از مهمانان باشد.

البته در این میان هر چه دیزاین میز پذیرایی بهتر و زیباتر چیده شده باشد و از ظروف بهتر و خوش نقش تری استفاده شده باشد، اهمیت این امر نزد مهمان ها هم دوچندان شده و موجب رضایت هر چه بیشتر آنها می شود. امروزه نه تنها در کشورمان ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از فینگرفود جهت بخشی از برنامه پذیرایی استفاده می شود.