مزون لباس عروس

طراحی و انتخاب لباس عروس از اهم موارد برای عروس خانم بوده و فرایندی زمانگیر است که نیاز به صبر و حوصله خاص خود می باشد. به همین دلیل پرو کردن و رفت و آمد به مزون عروس باید دفعات بیشتری صورت پذیرد. اگر مزون عروس و سایر قسمت های مربوط به خدمات عروسی در کنار هم باشند، انتخابها بهتر و راحت تر انجام می شود و موجب می شود که عروس و داماد با خیال راحت تری به فکر آماده سازی تشریفات عروسی و سایر امور مربوطه باشند.