موزیک عروسی

اجرای موزیک عروسی در مراسم عروسی به چندین شکل دی جی، لایو و سنتی است که بر اساس سلیقه عروس و داماد انتخاب می شوند. پخش موسیقی به صورت زنده در فضای سالن شور و هیجان خاصی را ایجاد می کند. در عین حال موزیک می تواند با بخار مصنوعی، نورپردازی و جلوه های ویژه دیگری همراه شود. که این امر هم می تواند در شادی و ایجاد تنوع هر چه بیشتر در شب مراسم موثر باشد.