میوه و شیرینی

میوه و شیرینی جزء اولین متریال جهت پذیرایی از میهمانان استفاده میشود. میوه معمولا پنج تا هفت مورد نسبت به فصل اجرای مراسم تهیه شده که میزان و درصد هرکدام متفاوت بوده و در مجموع حدود یک کیلوگرم برای هر نفر در نظر گرفته میشود .در بعضی موارد مانند هنگام اجرای مراسم عقد یا به دلخواه میزبان میتوان از میوه کوکتل شده که سرو آن برای میهمان راحتتر هست هم استفاده شود، در پذیرایی با شیرینی بهتر است از چندین مدل شیرینی استفاده شود. معمولا پذیرایی بواسطه چیدمان جلوی میهمانان انجام میشود که در برخی از موارد میتوان بصورت سرو توسط میهماندار نیز انجام گیرد..

انتخاب خشک یا تر بودن شیرینی به سلیقه میزبان مراسم انجام شده و در مواردی که هر دو مورد مد نظر باشد میتوان از تارت میوه ای استفاده شود.مرسوم است که بعد از اجرای مراسم عقد یک ظرف باقلوا جهت شیرین کردن کام میهمانان مراسم عقد سرو شود.