گل آرایی محوطه

فضای داخلی و یا خارجی تالار میتواند جهت زیبایی بیشتر تزئین شود.در زمان برگزاری عروسی، همه گل هایی که در قسمت های مختلف سالن عروسی یا تالار پذیرایی استفاده می شوند، از نظر رنگ، اندازه و طرح با یکدیگر همخوانی داشته باشند بهتر و جذاب تر است. این نوع گل آرایی معمولا برای تزیین فضای بیرون تالار عروسی و یا محیط باغ بکار می رود و هر چه زیباتر و دلنوازتر طراحی و پیاده سازی شده باشد، محیط عروسی بهتر خواهد شد .